Педагогтердің съезі

Бүгін, 3 наурыз күні Петропавл қаласында педагогтердің съезі өтуде. Бұл жолы мектептегі тарихи білімі мен тарих мұғалімдеріне назар аударылады.

Дәстүр бойынша пленарлық отырыстың алдында секциялық отырыстар өткізіледі:

Мектептегі тарихи білім мазмұны: МЖМБС, үлгілік оқу жоспарлары, үлгілік оқу бағдарламалары, оқулықтар; 2) білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау: жай-күйі, проблемалары, ұсынымдары; 3) мектеп оқушыларының Тарих бойынша ғылыми-жобалық зерттеулері: жай-күйі, проблемалары, ұсынымдары; 4) тарих мұғалімдерін даярлау, кәсіптік біліктілігін арттыру, аттестаттау: жай-күйі, проблемалары, ұсынымдары; 5) Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында тарихты оқытудың тұжырымдамалық негіздері (жоба).

Біліктілікті арттыру жүйесінде барлық назар филиал директоры, п.ғ.д., профессор Алма Мурзалинова 2019 жылдан бастап тарих мұғалімдерінің біліктілігін арттыру туралы деректерді ғана емес, сондай-ақ жаңа буын ДК курстарының жоғары мамандандырылған Білім беру бағдарламалары шеңберінде педагогтерді оқыту форматын өзгерту бойынша нақты перспективалық шешімдерді ұсынған төртінші секцияның жұмысына барлық назар аударылды. Бағдарламаларды әзірлеу фокус-топтардың нәтижелерін талдау, нақтылау және тексеру негізінде жүзеге асырылады.

Наши филиалы