Филологтарды оқытудың заманауи стратегиясы

Бүгінгі таңда біліктілікті арттыру курстарының негізгі міндеттерінің бірі педагогтың мақсатты тұлғалық және кәсіби өсуіне түрткі болу болып табылады. Өйткені, біліктілікті арттыру-бұл нақты білімді жетілдіру, практикалық міндеттерді шешуде кәсіби дағдыларды қалыптастыру және жалпы білім беру сапасын жақсарту.

9 наурызда “Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту”тақырыбы бойынша орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған курстар басталды. Курстық дайындық барысында филологиялық білім беруді жаңартуға байланысты мәселелер қарастырылды:

  • алгоритмдер негізінде монологиялық және диалогтік сөйлеуді дамыту.;
  • оқу стратегиясы негізінде сауатты оқырманды қалыптастыру;
  • әр түрлі эссе жазу дағдыларын дамыту (баяндау, сипаттау, пайымдау, дәлелдеу және т. б.);
  • түпнұсқа мәтінмен жұмыс жасау негізінде тыңдау дағдыларын қалыптастыру.

Курстардың тиімділігі-білім берудің заманауи трендтерін талдау (педагогикалық дизайн, ментальді әл-ауқат ортасын құру, ұрпақтар теориясы, soft skills икемді дағдылар жүйесін қалыптастыру).

Мұғалімдер өздерінің оқыту практикасын қалай жақсартуға болатынын неғұрлым көп түсінсе, соғұрлым олар оқытудың тиімділігіне ықпал етеді.

Наши филиалы