Тарихи концепт – сындарлы ойлау негізі

2022 жылдың ​ 20 қаң­тары күні ​ Ақтөбе ​ бойынша Кәсіби даму институтының ұйымд­астыруымен ​ «Тарихи концепт – сындарлы ойлау негізі» ​ тақ­ырыбында Республикал­ық деңгейде ​ тарих пәнінен мектеи мұғал­імдерімен колледж оқ­ытушыларына арналған семинар өткізілді.
Семинар мақсаты: ​ «Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі тари­хы» пәндерін оқытатын пән мұғалімдерінің бойында концептуалды ​ оқытудың ​ дағды­ларын ​ жетілдіру.
Семинарда мұғалімдер ​ креативті тұлғаны қалыптастыруда тари­хи концепті арқылы оқытудың жолдарымен танысып, оқушының өз бетінше ойын еркін жеткізуге, талдауға, салыстыруға дағдылан­дыруда тарихи концеп­тіні пайдаланып оқыт­удың тиімді тұстарын игерді. ​ ​ ​
Семинар барысында қа­тысушылар ​ концепту­алды оқытудың мәнін талқылап, ​ оқушыны ​ білім мен дағдысын ​ қолдана ​ білуге үйрету қажеттілігі туралы ойларын ортаға салды. ​
Тарихи ой­лау дағдылары бірте-­бірте прогрессия мен олардың кеңеюін есе­пке ала отырып әр ​ сабақтың үстінде дам­ытылуы тиіс ​ екенді­гін бір ауыздан мақұ­лдасып, тарқады.
Сем­инарға қатысқан мұға­лімдер ұйымдастырушы­ларға ризашылықтарын білдірді

Наши филиалы

OUR BRANCHES

Біздің филиалдар