1–9 аралығында. Барлығы 35

  «PISA» халықаралық зерттеуі аясында оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамыту

  Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушылар:

  1)білім алушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамыту, математикалық ой қорыту, оқытудың жобалық әдісі мен квалиметриялық тәсілді пайдалана отырып, математикалық есептерді шешу шеңберінде нормативтік-құқықтық актілердің негізгі бағыттары мен қағидаттарын, психологиялық-педагогикалық аспектілерін қолданады;

  2)оқушылардың  психикалық-психологиялық денсаулығын, жағдаяттық есептерді шешуде функционалдық математикалық сауаттылықты тиімді дамыту үшін ұрпақтар теориясын және компьютерлік форматта «есептерді бірлесіп шешудің» жаңа нұсқасын зерттейді;

  3)құрамында квантативтік (сандық), кеңістіктік және ықтималдық ұғымдары бар есептерді шешу үшін кәсіби және математикалық құзыреттілігін көрсетеді.

  «Programme for International Student Assessment» (PISA) халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын арттырудағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

  Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:

  1.Халықаралық зерттеулер аясында оқу сауаттылығын дамытуға негізделген тапсырмаларды оқыту үдерісінде қолданады;

  2.PISA халықаралық зерттеуі негізінде оқу сауаттылығын арттырудың белсенді әдістері мен құралдарын таңдау тәсілдерін меңгереді;

  3. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үдерісін тиімді ұйымдастыра алады.

  «Балалардың өмір қауіпсіздігін және әлеуметтенуін ұйымдастыру бойынша әлеуметтік педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту»

  Курс соңында тыңдаушылар:

  1)кәсіби қызметті ұйымдастыруда нормативтік құқықтық құжаттарды қолданады және жеке тұлғаны әлеуметтендіру процесінде оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың басым бағыттары мен принциптерін сақтайды;

  2)балалардың қауіпсіз өмірі мен әлеуметтенуін ұйымдастыру үшін әлеуметтік және тәрбиелік іс-шараларды тиімді жоспарлаудың әдістерін, нысандарын зерттейді;

  3)Интернет-платформаларды, Smart құрылғы қосымшаларын, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, әлеуметтік-педагогикалық іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларын көрсету және кәсіби қызмет нәтижелерін бағалайды.

  «Бастауыш білім беру жағдайында 4К моделін жүзеге асыруда психологиялық-педагогикалық жағдай жасау»

  Курс соңында тыңдаушылар:

  1. кәсіптік қызметін білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады және оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасайды;
  2. 4K моделін оқу үдерісінде жүзеге асыру үшін педагогикалық тәсілдер, оқу материалдарын қолданады;
  3. білім беру процесін тиімді ұйымдастыру үшін ақпараттық ресурстарды қолданады;
  4. 4K моделін жүзеге асыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау үшін өз қызметін талдайды және түзетеді.

  «Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі тақырыптарын меңгеру»

  1. Технологиялық тәсіл негізінде сабақты жобалау дағдыларын қолданады;

  2. ҚР бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша білім алушылардың күтілетін нәтижелерге қол жеткізу деңгейін зерделейді;

  3. IT құзыреттілігін көрсетеді.

  «Білім беру робот техникасы және электрондық құрылғыларды жобалау»

  Тыңдаушылар курс соңында:

  1) роботтарды құрастыру және басқару негіздерін білетінін және түсінетінін көрсете алады;

  2) робототехника құралдарын пайдалана отырып сабақты жобалау тәсілдерін қолданады;

  3) LEGO MINDSTORMS EV3 конструкторы мен Arduino микроконтроллерін қолдана отырып, әртүрлі міндеттерді шешу үшін роботтарды құрастыру және бағдарламалау тәсілдерін зерттейді.

  «Жаратылыстану» және «Физика» пәндері мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз ету»

  Курс соңында тыңдаушылар:

  1. білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында “жаратылыстану” және “Физика” пәндері мазмұны мен әдістемесі сабақтастығының ерекшеліктерін көрсетеді;
  2. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қоса алғанда, білім алушылардың дамушы когнитивтік (танымдық) саласын жобалайды;
  3. білім алушылардың функционалдық сауаттылығын, негізгі құзыреттерін, soft skills, зерттеу дағдыларын дамыту бойынша оқу сабақтарының қысқа мерзімді жоспарлары мен тапсырмаларын әзірлейді;
  4. оқыту және оқыту практикасында IT-технологиялар мен цифрлық ресурстарды қолданады.

  «Интегративті тәсіл және пәнаралық синтез негізінде шағын жинақталған мектептің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру»

  Курс соңында тыңдаушылар:

  1. шағын жинақталған мектептің оқу процесін ұйымдастыру кезінде интегративті тәсілді және пәнаралық синтезді жүзеге асыру тетігін пайдаланады;
  2. жұмыста тиімді және IT-технологияларды пайдалану негізінде кең ауқымды дағдыларды дамыту бойынша интегративті оқыту әдістемесін қолданады;
  3. оқытудың практикалық және жеке дағдыларын көрсетеді.