Showing the single result

    «Музыка пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

    Курс соңында тыңдаушылар:

    1) «Музыка» пәні бойынша оқу бағдарламаларының мазмұн негізі мен жүзеге асыру қағидаттарын жіктейді;

    2) музыка сабақтарында оқушылардың музыкалық және функционалдық сауаттылығын дамытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады;

    3) оқу үдерісін жоспарлау және жобалау кезінде оқытудың белсенді әдістері мен нысандарын қолданады.