Архив
Қарағанды облысы бойынша "Өрлеу"
4 айлар алдын жарияланған

Ваканттық лауазым: Әкімшілік –ұйымдастыру мәселелері бойынша басқармасына басшы лауазымына  – 1 вакансия.

Талаптар: Басқарма бастығының лауазымына тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар адам тағайындалады.

Басқарма бастығы білуге тиіс: институт қызметін ұйымдастыру, Еңбек және басқару, іс жүргізу және электрондық құжат айналымын ұйымдастыру негіздері; институт бөлімшелерінің бейіні, мамандануы және құрылымының ерекшеліктері; институттың кадрлық ресурстары; тексерулер мен құжаттық тексерулер жүргізу ережесі, құжат айналымы тәртібі; қазіргі заманғы техникалық құралдарды қолдана отырып хат-хабарларды өңдеу тәсілдері мен әдістері; есептеу техникасы, коммуникациялар және байланыс құралдарын пайдалану ережесі; ақпараттық жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау әдістері; қызметтік ақпараттан өту тәртібі; шаруашылық шарттарды ресімдеу тәртібі; ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттаманың біріздендірілген жүйесінің стандарттары; іскерлік хат алмасуды жүргізу қағидалары; қызметтік құжаттар мен материалдардың өтуін бақылау тәртібі; оның қызметі мәселелері бойынша заңнамалық, нормативтік және әдістемелік материалдар; Еңбек және әкімшілік заңнама мәселелері; еңбек шарттарын әзірлеу тәртібі; Еңбекті қорғау қағидалары мен нормалары; іскерлік қарым-қатынас этикасы мен дағдылары.

Басқарма бастығының негізгі функциялары:

  • Хат-хабарларды қабылдау және өңдеу әдістерін, шығыс хат-хабарларды жіберу тәртібін бақылау;
  • Жоғары тұрған инстанцияларға жіберілетін материалдардың дұрыс ресімделуін заң талаптарына сәйкес бақылау;
  • Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалана отырып, институтқа кіретін құжаттаманы, хат-хабарларды, хаттарды, Материалдарды өңдеу бойынша жұмысты ұйымдастыру, басшылықтың бұрыштамасына сәйкес оларды орындаушыларға жеткізу;
  • Институт директорына қол қоюға берілетін шаруашылық шарттардың ресімделуі мен толық келісілуін бақылау;
  • Институт бөлімшелерінің басшының бұрыштамасына сәйкес құжаттарды уақтылы орындауын бақылаудың пәрменді жүйесін қамтамасыз ету;
  • Іс жүргізуді ұйымдастыру институтының құрылымдық бөлімшелерінде мерзімді тексеру, техникалық құралдарды пайдалану, сондай-ақ ресімделетін құжаттардың сауаттылығы жоспарларын белгіленген тәртіппен әзірлеу;
  • Басқарма қызметкерлеріне өздерінің өндірістік міндеттерін сапалы орындау үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету;
  • Институт қызметіне құқықтық қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді;
  • Институт қызметіне уақытылы шаруашылық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді;
  • Институт қызметкерлерінің еңбек тәртібін, еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, өндірістік санитария мен гигиена талаптарын сақтауын бақылау.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: Хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Қажетті құжаттар тізімі:

1. Конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш

2. Кадрларды есепке алудың жеке парағы;

3. 3*4 фотосурет (2 дана);

4. Жеке басын куәландыратын құжат;

5.Қажетті кәсіби білімін, еңбек өтілін және біліктілік тәжірибесін растайтын құжаттар;

6. Медициналық анықтама (Ф075);

7. Соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8. Туберкулезге қарсы медициналық ұйымнан справка;

9. Наркологиялық ұйымнан справка;

10. Әскери тіркеуді растайтын құжат (болған жағдайда)

11. Сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы жоқ екендігі жөнінде анықтама.

 Хабарландырудың жарияланған күні: 02.02.2022 ж.

Конкурс өтетін күн: 22.02.2022 ж.

Телефон: 8 (7212) 41-87-10