НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫ
1. Білім туралы Көру
2. Акционерлік қоғамдар туралыКөру
3. Педагог мәртебесі туралыКөру
4. Мемлекеттік мүлік туралыКөру
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресКөру
6. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралыКөру
7. Ғылым туралыКөру
8. Мемлекеттік сатып алу туралыКөру
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОДЕКСТЕРІ
1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі Көру
2. Әкімшілік іс жүргізу кодексі Көру
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі Көру
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім) Көру
5. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі Көру
6. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі Көру
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ШЕШІМДЕРІ
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы No 232 қаулысыКөру
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы No 519 қаулысыКөру
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҚТАРЫ
1. Педагогтардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу ережелері, сондай-ақ оқытушының қызметін курстан кейінгі қамтамасыз ету Көру
2. Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесі Көру
3. Білім беру ұйымдарын бағалау критерийлері Көру
4. Мұғалім лауазымдарының тізімі Көру
5. Орындалатын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті жеке деректер тізімі Көру
6. Білім беру ұйымдарында және олардың аумақтарында кіруге тыйым салынған, пайдалануға тыйым салынған заттар мен заттардың тізбесі Көру
7. Бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің еңбекақысын есептеу қағидалары Көру
8. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу ережелері Көру
9. Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережелері Көру
10. Қашықтықтан білім беру технологияларында оқу процесін ұйымдастыру ережелері Көру
11. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелері Көру
12. Білім беру мониторингін жүзеге асыру ережелері Көру
13. Педагогикалық қайта даярлау ережелері Көру
14. Педагогикалық этика ережелері Көру
15. Ғылыми дәрежелерді беру ережелері (доцент (доцент), профессор) Көру
16. Ғылыми дәрежелерді беру ережелері Көру
17. Педагог қызметкерлерге арналған үздіксіз білім беру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидалары Көру
18. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидалары Көру
19. Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы Көру
20. Ересектер үшін үздіксіз білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік ережелері Көру
21. Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгі қағидалары және оны сайлау тәртібі Көру
22. Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері Көру
23. Ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын жарияланымдар тізіміне енгізу үшін ғылыми жарияланымдарға қойылатын талаптар Көру

Наши филиалы